BOKSTART – SPRÅK FRA FØRSTE STUND – Del 2 av pågående Oslopilot

Prosjekteier

FORENINGEN LES

Tildelt sum

100000

Om prosjektet

Målrettet tiltak mot foreldre med små barn for å fremme verdien av høytlesing og øke tilgjengeligheten av litteratur. Bokstart kan etablere en plattform for utvikling av leseferdigheter, leselyst og styrke språkfølelsen i et livslangt perspektiv.
Samarbeidet med helsestasjoner og bibliotek, gir en lik start til alle, både ressurssterke og ressurssvake. Erfaringer fra England viser at dette er et godt integrerings- og språklig tiltak.
Barns personlige, sosiale, kognitive og språklige kompetanse etableres tidlig i livet og spiller en stor rolle for senere utdannelses- og jobbmuligheter. Forskning viser at barn som blir lest for har dobbelt så stort ordforråd når de begynner på skolen som barn som ikke er blitt det.Når vi i dag opplever at 25% av elevene dropper ut av vgs, kan et tiltak som Bokstart kunne bidra til at tallet i fremtiden blir noe lavere. Piloten retter seg mot utsatte bydeler i Oslo. Positive tiltak for disse gruppene tidlig i livet, kan utgjøre en forskjell senere.

Område

Mestring og læring

Fylke

Oslo

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Mestring og læring

Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

FØRDE SKULEMUSIKKORPS
30000

Les om Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Hjelmeland Frivilligsentral
30000

Les om supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Treff for barn og unge med nakkeskader

LANDSFORENINGEN FOR NAKKESKADDE
40000

Les om Treff for barn og unge med nakkeskader

Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

HATLANE SKOLEKORPS
150000

Les om Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

Ungkraft – pilotprosjekt

NARVIK FRIVILLIGSENTRAL
52400

Les om Ungkraft – pilotprosjekt

Kodeuka på Horten Folkeverksted

HORTEN FOLKEVERKSTED
165000

Les om Kodeuka på Horten Folkeverksted