Bordsete i eit levande kulturlandskap

Prosjekteier

HERAND BYGDELAG

Tildelt sum

150000

Om prosjektet

Herand Kulturhus er et aktivitets – og samlingshus for bygden Herand i Hardanger. Herand Kulturhus er i daglig, aktiv bruk av lag som Idrettslag, 4H, Kvinne og familielag, Musikklag og Danselag. Nytt kjøkken og sal vil gi disse bedre fasiliteter ved ulike aktiviteter og arrangement. Bygden Herand vil få en ny festsal til bruk for alle innbyggere ved felles arrangement som 17. mai og julefest. Herand Bygdelag som eier vil på sikt sikre drift av bygget gjennom bedre utleiemuligheter av kjøkken og sal til ulike aktører og arrangement. Kjøkken og sal kan brukes av lokale matprodusenter til produksjon og kursvirksomhet knytt til lokal mattradisjon. Herand Kulturhus er et viktig samlingspunkt i en liten, men aktiv bygd, og trenger et skikkelig kjøkken og en flott sal.

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.