Bordtennis for alle på Romerike, del 2

Prosjekteier

HVAM IDRETTSLAG

Tildelt sum

314360

Om prosjektet

Vi vil skape aktivitet med en idrett som treffer alle uansett nivå og alder (også funksjonshemmede). Vårt hovedmål er få flere barn og ungdom til å være med på aktiviteten og lavterskeltilbudet bordtennis som er en idrett/lek/glede/opplevelse som er populær i det store mangfoldet, også i våre lokalmiljøer. Dette styrker oppvekstmiljø samt bidrar til sterkere tilhørighet og medfører stolthet. Gruppa har frivillige hhv. organisatorer, trenere, støttespillere, forbilder/kunnskap og gode hallmuligheter, både i Neskollenhallen og nye Nes Arena. For rekruttering og positiv aktivitet ser klubben et stort behov for at det plasseres ut enda flere utebord.
Målgruppa for satsing og deltagelse på hhv. bordtennisskole og organiserte/uorganiserte treninger er barn/ungdom fra 9 til 14 år, der lek og glede vil bidra til et godt oppvekstmiljø for svært mange barn og unge i Nes i Akershus samt omliggende områder. Prosjektet vil trekke barn fra andre kommuner som Ullensaker, Sørum, Aurskog/Høland og Fet

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.