Bordtennisbord til fritidsklubb på Ramsøy

Prosjekteier

RAMSØY IDRETSLAG

Tildelt sum

21476

Om prosjektet

Vi søker om støtte til to bordtennisbord med tilhørende utstyr, for slik å legge grunnlag for en felles møteplass og bedre fritidstilbud for barn og unge på Ramsøy. De siste årene har en rekke barnefamilier etablert seg på øyen. Mens aktivitetstilbudet er relativt godt for den yngste aldersgruppen, har vi sett et økende behov både for en sosial arena og for et utvidet aktivitetstilbud til dem som er i barneskole- og ungdomsskolealder. Særlig om høsten og vinteren har behovet vært tydelig, både fordi havgapets røffe værforhold har gjort at vi mangler «naturlige» treffsteder i utemiljøet, og fordi det er relativt langt til organiserte aktivitetstilbud. Vi har erfart at behovet er ekstra tydelig når det gjelder ressurssvake familier (siden organiserte aktiviteter forutsetter transport), og når det gjelder barn med fremmedspråklige foreldre, siden disse gjerne har svakere nettverk. Prosjektet vårt er dermed forebyggende: Vi vil skape bedre sosialt samhold, i tillegg til fysisk aktivitet.

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.