Bowlingturnering

Prosjekteier

MENTAL HELSE SKEDSMO

Tildelt sum

25390

Om prosjektet

Vårt mål er at de som har vært med på denne turneringen, skal få et lite puff for å komme videre, og kanskje tørre å gjøre noe på egenhånd, bli aktiv i lokallaget og kanskje hjelpe andre som trenger støtte.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.