Bråstopp for trafikksikkerhetsarbeid.

Prosjekteier

NAF AVD ASKER OG BÆRUM

Tildelt sum

150000

Om prosjektet

«Bråstopp» er en kollisjonssimulator som gir brukeren en tilnærmet reell opplevelse av å kollidere i ca. 10km/t.

De som tester vil under testen fysisk selv merke hvordan bilbeltet strammer ved en bråstopp.

I tillegg vil man bevisstgjøre hva som skjer med løse gjenstander inne i bilen ved en bråstopp.

Erfaringsmessig ser vi at bevisstheten rundt dette øker umiddelbart etter testen i Bråstoppen.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.