Breddeøkende aktiviteter for rekruttering til alpin skisport

Prosjekteier

LØRENSKOG SKIKLUBB-ALPIN

Tildelt sum

63781

Om prosjektet

Lørenskog Skiklubb Alpint har som tradisjon å arrangere skiskole hver vinter. Det har vært gjennomført skiskole 3 helger hver vinter, hvor det har vært 15 deltakere på hvert kurs. Vi forsøker å holde kostnadsnivået så lavt som mulig, uten at det går på bekostning av kvaliteten. Vi benytter derfor instruktører fra egen klubb. Dette er tidligere og nåværende utøvere, samt at vi har foreldre som bistår i bakken. Trenerne får betalt for instruksjonen, mens foreldrene deltar på dugnad som støttepersonell. Klubben tilbyr også nye utøvere å handle brukt utstyr til en rimelig pris, dersom dette er ønskelig. Vi forsøker på denne måten å stimulere til fortsatt aktivitet og skiglede, uten at økonomi skal være et hinder. I tillegg til å ha fokus på kvalitet, ønsker vi også å fokusere på sikkerhet. Klubben har ett stort behov for nye radioer til sitt samband for å ivareta sikkerheten ved gjennomføring av skiskolen og den generelle trening. Vi ønsker også å investere i en hjertestarter med kurs.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.