Brettseiling og sjøsikkerhet i medvind!

Prosjekteier

BÆRUM SEILFORENING

Tildelt sum

529044

Om prosjektet

Over de siste tre årene har vi, gjennom støtte fra seilforeningen, samt private bidrag og mye frivillig innsats, etablert et lavterskel, breddetilbud innen brettseiling. Aktiviteten har vokst fra tre deltakere for tre år siden, til at vi dag har mer enn 30 barn og unge som seiler brett to dager i uken, samt en gruppe på ca 10 voksne som seiler en kveld i uken. Vi stiller ingen krav til deltakerne, utover svømmeferdighet. Brettseilingen er upretensiøs og fokuserer på fellesskap og seilglede. Vi rekrutterer bredt i alle aldersgrupper. Målet er å bidra til økt fysisk aktivitet og sjøsikkerhet. Når seilerne slipper å kjøpe eget utstyr, har flere anledning til å delta.
Ved å anskaffe to mobile tilhengere med totalt 20 seilbrett, vil vi kunne dele på bruken og derved bidra til økt rekruttering til seks seilforeninger i Asker, Bærum og Follo, samtidig som vi kan doble antall deltakere i den organiserte brett-treningen i Bærum Seilforening.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.