Bruk oss for de vi er

Prosjekteier

RAKKESTAD REVMATIKERFORENING

Tildelt sum

6000

Om prosjektet

Utdanne flere Likepersoner. Har pr. i dag kun en som er utdannet. 7 personer er nå påmeldt kurs 26.-27.sept. til dette formål som er: Besøk i hjemmet.Kafèbesøk. Kino. Telefonkontakt.Følgesvenn til sykehus/legebesøk.
I det hele tatt være et medmenneske.
Dette bidrar til bedre livskvalitet som igjen vil bedre psykisk/fysisk helse.

Fylke

Østfold

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.