BUA Eid – innkjøp av utstyr 2018/2019

Prosjekteier

STIFTINGA FRIVILLIGSENTRALEN I EID

Tildelt sum

115000

Om prosjektet

BUA Eid ynskjer å låne ut utstyr til folk i alle aldre, folk med ulike føresetnadar, til alle årstider og til grupper på inntil 30 personar. BUA Eid starta hausten 2017 med eit breitt utval av utstyr, men få av kvar sort for å sjå kva folk vil låne. I løpet av dette første året har vi kartlagt behov frå private lånarar, skular, barnehagar, nav, vernepleia, flyktningtenesta, lag og organisasjonar m.fl. og ser kva utstyr vi treng meir av. Dette er grunnlag for at vi no ønskjer å utvide utstyrslageret.
Vi har valt oss ut 5 kategoriar av utstyr som vi ønskjer å handle inn i dette prosjektet.
a. Utstyr til kajakk og kano.
b. Utstyr til overnatting ute.
c. Utstyr til ski- og vinteraktivitet
d. Utstyr til sommaraktivitet.
e. Utstyr for sikkerheit
I botnen for arbeidet med BUA Eid ligg Fritidserklæringen og «Alle med» reformen.

Område

Aktivitetsutstyr

Fylke

Sogn og Fjordane

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetsutstyr

Aktivitetsutstyr til barn- og unge

STAD BYGDEHUS
43068

Les om Aktivitetsutstyr til barn- og unge

Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

ASKER IDRETTSRÅD
450000

Les om Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

Innkjøp av utstyr

LEVANGER HELSESPORTLAG
52125

Les om Innkjøp av utstyr

Kanoprosjekt Meling speidergruppe

MELING SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanoprosjekt Meling speidergruppe

Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

1. ØYESTAD SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

Merking av turstier i Skogbygda på nytt turkart for Nes kommune.

SKOGBYGDA HISTORIELAG
100000

Les om Merking av turstier i Skogbygda på nytt turkart for Nes kommune.