BUA-Hadeland

Prosjekteier

STIFTELSEN GRAN FRIVILLIGSENTRAL

Tildelt sum

250000

Om prosjektet

Prosjekt BUA-Hadeland.
Vi forutsetter at dere har god kjennskap til BUA, siden dere har bidratt fra starten.
BUA-Hadeland vil kunne gjøre en forskjell innenfor lokalt inkludering/integreringsarbeid. Vi vil ha et bredt utvalg av utstyr for å bidra til mangfold av aktiviteter. Utstyret vil fordeles, slik at sentralene skal kunne låne av hverandre. Sentralene vil bli etablert i tettstedene, nær offentlig kommunikasjon, skoler og idrettsanlegg. Ønske om å etablere to sentraler i Gran og Lunner er med tanke på inkludering og integrering av barn og unge med minoritetsbakgrunn. De bor gjerne sentrumsnært, men mangler ofte transport for å komme seg andre steder. Derfor mener vi det viktig og riktig å etablere to sentraler i disse kommunene. Alle BUA-sentralene vil bli plassert i tilknytning til frivilligsentralene. Barn og unge vil få mulighet til å påvirke gjennom ønsker og forslag til utstyr, og også bidra som frivillige til å administrere utlån.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.