BUA i oppvekstkommunen Ringsaker

Prosjekteier

FURNES OG BRUMUNDDAL RØDE KORS

Tildelt sum

500000

Om prosjektet

Denne søknaden skrives i samarbeid med NAV Ringsaker som er tildelt midler fra BUFDIR blant annet for å utvikle og etablere en utstyrssentral (BUA- ordning).BUA skal være et tilbud for alle innbyggere i Ringsaker kommune, men med et særlig fokus på å sikre barn og unge tilgang til det utstyret de trenger for å delta på ulike mestringsarenaer- og oppmuntre til lek og fysisk aktivitet. En BUA – ordning vil gi varierte aktivitetsmuligheter for alle innbyggere uavhengig av sosioøkonomisk status, vil stimulere til bruk av nærområder, skape sosiale møteplasser samt bidra til inkludering og økt fysisk aktivitet.

Vi ønsker et bredt utvalg av sports-, fritids- og friluftsutstyr slik at alle kan finne noe som motiverer til aktivitet. Vi søker med dette gjensidigestiftelsen om midler til innkjøp av diverse utstyr.

Område

Aktivitetsutstyr

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetsutstyr

Aktivitetsutstyr til barn- og unge

STAD BYGDEHUS
43068

Les om Aktivitetsutstyr til barn- og unge

Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

ASKER IDRETTSRÅD
450000

Les om Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

Innkjøp av utstyr

LEVANGER HELSESPORTLAG
52125

Les om Innkjøp av utstyr

Kanoprosjekt Meling speidergruppe

MELING SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanoprosjekt Meling speidergruppe

Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

1. ØYESTAD SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

Utstyrslager – Aktiv fritid for ALLE

Strand Frivilligsentral
200000

Les om Utstyrslager – Aktiv fritid for ALLE