BUA Øvre Eiker – utlånssentral for barn, unge og familier.

Prosjekteier

ØVRE EIKER FRIVILLIG SENTRAL

Tildelt sum

350000

Om prosjektet

Utlånssentralen BUA Øvre Eiker har flere formål utover å låne ut aktivitetsutstyr gratis. Innenfor temaet Trygghet, vil BUA-ordningen gi muligheter for økt mestring og læring og, ikke minst, bidra til sosial inkludering og mangfold.
BUA Øvre Eiker ønsker, så snart det er økonomisk grunnlag for det, å etablere flere utlånssentraler i andre deler av kommunen. Det er også planer om å initiere ulike aktivitetstilbud, med BUA som ansvarlige eller i samarbeid med lag og foreninger og frivillige.
Grunnlaget for opprettelsen av BUA Øvre Eiker er et samarbeid med flere aktører; Kulturseksjonen (inkl. biblioteket), Familiesenteret, Frisklivssentralen, ØE Frivillig Sentral og noen frivillige organisasjoner. Vår BUA blir etablert i løpet av oktober/november 2017 og vil ligge sentralt i Hokksund, kommunens administrative senter, rett ved hovedbiblioteket. Vi har valgt å bruke bibliotekets utlånsordning og bibliotekets åpningstider som BUAs åpningstider, altså et svært tilgjengelig tilbud.

Område

Aktivitetsutstyr

Fylke

Buskerud

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetsutstyr

Aktivitetsutstyr til barn- og unge

STAD BYGDEHUS
43068

Les om Aktivitetsutstyr til barn- og unge

Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

ASKER IDRETTSRÅD
450000

Les om Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

Innkjøp av utstyr

LEVANGER HELSESPORTLAG
52125

Les om Innkjøp av utstyr

Kanoprosjekt Meling speidergruppe

MELING SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanoprosjekt Meling speidergruppe

Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

1. ØYESTAD SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

BUA Sør-Odal – utstyrssentral for gratis utlån av friluftsutstyr

Sør-Odal frivillighetssentral
100000

Les om BUA Sør-Odal – utstyrssentral for gratis utlån av friluftsutstyr