BUA Steinkjer

Prosjekteier

STIFTELSEN KIRKENS SOSIALTJENESTE

Tildelt sum

210000

Om prosjektet

Vi ønsker å etablere en ustyrbod der alle innbyggerne i Steinkjer kommune, med spesielt fokus på barn og unge, kan leie fritidsutstyr gratis for en periode. Vi etablerer ordningen i leide lokaler på Steinkjer, der vi kjøper inn fritidsutstyr som dekker alle årstider. Vi ansetter en person i 50% stilling samt at brukere ved Jarlegården har arbeidstrening ved utsyrsbua. Det vil i starten være åpent 2 1/2 dag pr uke. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Steinkjer kommune og Stiftelsen kirkens Sosialtjeneste v / Jarlegården Oppfølging som skal organisere og drifte tilbudet. Vi vil at dette skal være et tilbud for skoler og barnehager i Steinkjer kommune, og vil derfor tilby oss og frakte bestilt utstyr ut til skolene og barnehagene ved eksempelvis skidager, skøytedager etc. Dette innebærer at vi at vi ønsker å kjøpe inn «klasse sett » av enkelte utstyr.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.