BUA Utstyrshenger

Prosjekteier

KONGSVINGER IDRETTSRÅD

Tildelt sum

113000

Om prosjektet

Idrettsrådet har gått inn som samarbeidspartner med BUAKongsvinger, som er en utlånsordning av sport og friluftsutstyr. Målet er å øke aktivitetsnivået hos alle. Et tiltak for å nå dette målet er å få spesiallaget en utstyrshenger som skoler, barnehager og lag/foreninger kan låne i forbindelse med aktivitetsdager rundt om i kommunen. Denne hengeren vil være fylt med utstyr fra BUA utstyrslager tilpasset årstiden eller aktiviteten skolene/lagene/foreningene ønsker å bruke. De kan da hente hengeren, kjøre den til skolen, barnehagen eller idrettsplassen, og låne ut til alle de som ikke har eget utstyr, og som ellers ville blitt holdt utenfor. På denne måten vil alle ha mulighet til å delta på aktivitetsdager på lik linje. Utstyrshengeren vil være et tillegg til den nåværende aktiviteten i BUA, og det er å håpe at den vil være med på å rekruttere flere BUA-lånere, og at flere blir glad i drive med aktiviteter.

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.