Byafossen aktivitetspark

Prosjekteier

BYAFOSSEN IDRETTSLAG

Tildelt sum

300000

Om prosjektet

Gjennom etablering av en aktivitetspark i tilknytning til barneskole og den snart ferdigstilte kommunale «dobbelbarnehagen » vil idrettslaget tilrettelegge for god og allsidige fysisk aktivitet. Idrettslaget har i sin plan for 2020 tatt mål av seg til å etablere en arena som skal gi muligheter for utfordrende aktivitetsbasert lek, sosial treffarena og et naturlig samlingspunkt i både skoletid og på fritid.

Idrettslaget samarbeider tett med både skole og barnehage om prosjektet.

Prosjektet er delt inn i 6 hovedmål hvorav ett av målene er allerede er realisert – nytt klubbhus. Vi samarbeider nå med barnehagen om nytt hovedmål – realisering av en klatrepark i tilknytning til fotballbanene, barnehagene og barneskolen.

Prosjektet ønsker sterkt å starte realisering av kunstgressanleggene grunnet stor slitasje på dagens anlegg og sikre optimale forhold for Nord-Trøndelags største knøtteturnering.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.