Bygging av ny turhytte på Hamnanova i Jølster kommune

Prosjekteier

SUNDE OG DVERGSDAL GRENDELAG

Tildelt sum

21800

Om prosjektet

Hamnanova er eit av dei mest besøkte fjellområda i Jølster kommune. Ca. 3000 personar i alle aldersgrupper, besøkte fjelltoppen i 2017. Sidan 1964 har der stått ei lita hytte åpen, for alle, som har gjeve vern for regn og uvær. No er hytta moden for utskifting og ei gruppe personar vil bygge ei ny lita hytte på fjelltoppen. Nye hytta vil være av samme storleik som den gamle, og åpen for alle.
Når det gjeld tillatelse til bygging av hytta er dette eit fellesprosjekt for grenda, og tomten som skal nyttas er tomt der det i dag står ei hytte som skal rivas, og ny byggas opp
Kommune har gjeve løyve til transport med helikopter.
Tidligare søknader har vist til reparasjon av den gamle hytta, men den var så slitt at det er bestemt å bygge ny. Dette fører til ekstra kostnad på ca. kr 30000 og ein del ekstra dugnadsarbeid.

Område

Byggeprosjekt

Fylke

Sogn og Fjordane

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Byggeprosjekt

Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

TRONFJELL OPPLEVELSER
500000

Les om Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

Ballbinge i Eivindvik

EIVINDVIK IDRETTSLAG
226268

Les om Ballbinge i Eivindvik

Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

BARNE- OG UNGDOMSSENTERET PÅ HOLMLIA AS
436000

Les om Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

Innleggen parkering.

BØ TURLAG
50000

Les om Innleggen parkering.

Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

JOSTEDAL BYGDELAG
160000

Les om Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

Blåbærhaugen Sykkelpark

HARSTAD CYKLEKLUBB (HCK)
500000

Les om Blåbærhaugen Sykkelpark