Dansegalla Kimen kulturhus

Prosjekteier

KULTURA

Tildelt sum

70000

Om prosjektet

Kultura har de ni siste årene etablert Trøndelags største festival for funksjonshemmede; Kulturafestivalen. Denne gjennomføres i juni hvert år og hadde i 2017 hele 700 deltagere fra hele Trøndelag. Som frivillige arrangører har vi erfart i stor grad mangelen på tilsvarende arrangement og ønsker derfor å gjennomføre en forgreining under vinterhalvåret. Gjennom spørreundersøkelse og kartlegging av ønskede tiltak, er det dansegalla som skårer høyest. Vi har også en sekvens med dans under Kulturfestivalen men denne er begrenset til kun 30 minutter.
Nå ønsker vi å sette en ny kulturell milepæl for denne målgruppen med å gjennomføre en fullskala dansegalla for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Invitasjonslister er basert på vårt etablerte nettverk og vi ønsker å bruke Kimen kulturhus som arena.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark