Drammen Bandy Ungdom

Prosjekteier

DRAMMEN BANDY

Tildelt sum

60000

Om prosjektet

Klubbene Skiold Bandy og Drammen Ballklubb har i en årrekke hatt problemer med å stille lag når ungdommene når en alder av 13 år og skal gå fra 7’er til 11’er bane. Kullene har vært for små. Stort sett har de ligget på 12-13 spillere i noen år, men naturlig frafall gjør at det vanligste har vært som i år at det er igjen 9 spillere (pr. klubb).
Tidligere har man når iveren har vært stor, løftet opp yngre spillere slik at man har kunnet stille lag. Lagene har da vært sveket i forhold til konkurrerende lag med fulle års trinn. Mange tap gjør noe med motivasjonen og frafallet har dermed økt.
Ved å samle de to klubbenes unge spillere det året de fyller 13 og flytte dem inn i den nyopprettede ungdomsavdelingen til Drammen Bandy får vi en bærekraftig gruppe.
Allerede nå ser vi resultater. Ingen av spillerne av 2002 gruppen har meldt seg ut og vi kan mønstre fulle lag i 13, 14 og 15 års klassen.
30 unge bandyspillere på barmarkstrening i Juni sier sitt.

Fylke

Buskerud

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.