Dresiner på Skulerud stasjon.

Prosjekteier

HALDENKANALENS VENNER

Tildelt sum

60000

Om prosjektet

Skulerud stasjon var endestasjonen på Urskog-Hølandsbanen «Tertitten» mellom Sørumsand og og Skulerud. Skulerud var også endestasjon for båttrafikken på Haldenkanalen, mellom Tistedal ved Halden og Skulerud. Skulerud stasjon var et viktig knutepunkt. Jernbanen kom til Skulerud i 1898 og var i drft til 1960. Med hjelp fra Riksantikvaren skal kulturmiljøet Skulerud stasjon reetableres med jernbanespor, sporvekslere, svingskive og bygninger. På stasjonsområdet skal det legges totalt 700 m med spor, og vi er nå halvveis. Haldenkanalens Venner ønsker i samarbeid med Haldenvassdragets Kanalselskap og Regionalpark Haldenkanalen å tilrettelegge for målsettingen med prosjektet. Et eksempet er Skulerud Barneforening: Jernbanesporet går rett forbi Skulerud Grendehus hvor Barneforening har møte hver uke. Alle interesserte skal fritt kunne bruke dresinene på Skulerud.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.