Eidskog Røde Kors – lettbåt som sikrer liv, helse og verdier

Prosjekteier

EIDSKOG RØDE KORS

Tildelt sum

221000

Om prosjektet

Like viktig som snøscooter på fjellet…

Eidskog Røde Kors har etablert en vann-ressurs som skal være i stand til å bistå ved flom, søk/redning i vårt område – Sør-Hedmark og Akershus. Vi skal være gode på vann. Store og små tjern, innsjø og elv og ikke minst ved flom skal våre frivillige mannskaper kunne gjøre en forskjell for liv, helse og verdier.

En båt tilpasset og utstyrt for formålet vil utgjøre en stor forskjell for kapasitet og tilgjengelighet. En båt i Røde Kors vil alltid være tilgjengelig for redningstjenesten – enten Politi/Hovedredningssentralen, eller kommunal beredskap.

Ikke minst i en flomsituasjon vil båten godt kunne tåle litt alternative vannveier.

Både i 2014 og 2015 var det stort behov for en båt av denne typen. Hittil i år har det kun vært et par søk i Glomma hvor båten kunne deltatt – ingen vet hva som kommer i 2017.

Eidskog Røde Kors har allerede motiverte frivillige som som vi bruke av sin fritid på vannet – for å hjelpe andre i krise.

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.