Elektroniske hjelpemidler til BA OG OL. Sikkerhet ved vann.

Prosjekteier

NORSKE REDNINGSHUNDER DIO 10 TRØNDELAG

Tildelt sum

118600

Om prosjektet

Vårt første prosjekt går ut på å utstyre våre beredskapsansvarlige(BA) og operative ledere(OL) ved redningsaksjoner med tilstrekkelig pc-utstyr for å gjennomføre effektive aksjoner. Vi har pr i dag ikke tilstrekkelig utstyr, noe som gjør planlegging og gjennomføring av søk unødvendig tungvint. Vi ønsker å være en så god og profesjonell samarbeidspartner som mulig, noe som krever oppgradering av utstyr. Bruk av elektroniske kart og søketeiger vil gi mer effektivt søk enn bruk av papirkart i planleggingen.

Vårt andre prosjekt går på at vi ønsker sikkerhet for våre redningsekvipasjer når aksjoner går i nærheten av vann og elver. Når våre ekvipasjer er i søk langs vann og elvebredder er det stor fare for skade/ulykke, da søkene gjerne går i mørket og i ulendt og vått terreng. Vi ønsker at våre hundeførere og hunder skal ha riktig sikkerhetsutstyr og være trygge under søk.

Se vedlegg for nærmere beskrivelser.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.