Elvelangs i Ål – Delprosjekt 1

Prosjekteier

ÅL IDRETTSLAG

Tildelt sum

1070000

Om prosjektet

Jfr vedlagt prosjektplan, presentasjon av totalprosjektet (annan primær søknad). Signal om at den søknaden er for omfattande, difor sekundær søknad her om eit tilskot på 1070000 til delprosjekt 1. Mål: å utvide aktivitetstilbodet til innbyggjarar og besøkjande i Ål, og skape meir trygge aktivitetar og meir trafikksikker tilkomst.
Ål Idrettspark Bråta ligg ca 200 m frå sentrum, og er ein naturleg møteplass midt i området som me vil utvikle. Stor aktivitet fra før og fasilitetar som kan nyttast, (parkering og toalett).
Del 1: 1 km av totalt 3,5 km turstig, rasteplassar + ny universell utforma fiskeplass. Den skal òg hindre kryssing av Rv 7. Turstigen vil kople seg til turstig frå Hallingdal Feriepark og til gangbru frå Ål Helsetun og Hallingdal sjukestugu.
Alt skal bidra til å oppfylle Ål kommune sin målsetting for folkehelse i Kommuneplanen 2015-202. Planverket er gjort i tett samarbeid med Ål kommune. Dronefilm: https://www.youtube.com/watch?v=j92RExJnbJc&feature=youtu.be

Område

Byggeprosjekt

Fylke

Buskerud

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Byggeprosjekt

Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

BARNE- OG UNGDOMSSENTERET PÅ HOLMLIA AS
436000

Les om Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

Innleggen parkering.

BØ TURLAG
50000

Les om Innleggen parkering.

Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

JOSTEDAL BYGDELAG
160000

Les om Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

Blåbærhaugen Sykkelpark

HARSTAD CYKLEKLUBB (HCK)
500000

Les om Blåbærhaugen Sykkelpark

barneklubb/ungdomsklubb

MARNARDAL UNGDOMSLAG
104696

Les om barneklubb/ungdomsklubb

Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

TRONFJELL OPPLEVELSER
500000

Les om Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting