Elvepark ved Vaala elv i Landsbyen Ringebu

Prosjekteier

RINGEBU FÅVANG TUR- OG TRIM KLUBB

Tildelt sum

400000

Om prosjektet

Det originale navnet på Landsbyen Ringebu er Vaalebro, fra den første broen over sideelven Vaala, som var livsnerven i tettstedet. Da jernbanen kom i 1899 flyttet sentrumstyngdepunktet seg, og Vaala ble en gjengrodd bakgårdselv.

De senere årene har det blitt jobbet aktivt med å vitalisere og tilgjengeliggjøre elva som naturlig aktivitets- og opplevelsesområde for både lokalbefolkning og tilreisende.

Det har vært bredt samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor, hvorav klubben har bidratt med betydelig egeninnsats for bl.a. rydding av turstier langs elvebredden. Ny gang- og sykkelbro samt tuftepark langs elva har blitt anlagt i senere tid.

Klubben ønsker nå å bidra til realisering av et elveparkanlegg ved foten av landsbyens eldste bro, rett overfor den gamle mølla, ca 100 m. fra den nye gangbrua. Parken vil utgjøre en naturlig møteplass i stinettet langs elvebredden, og gjøre det mer attraktivt for flere brukergrupper å benytte nærområdet til fysisk aktivitet.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.