Elverum Folkehøgskule frisbeegolfbane

Prosjekteier

ELVERUM FOLKEHØGSKULE

Tildelt sum

15897

Om prosjektet

Vi ønsker å bygge en 6 hulls frisbeegolfbane rundt omkring på skolens område. Det vil bygges 6 såkalte teepads (utkaststeder) og settes opp 6 frisbeegolfkurver. Kurvene støpes i bakken med betong og er meget holdbare. Teepadsene bygges av en ramme med treverk og fylles med grus, som en slags hardpakket sandkasse. I tillegg vil vi måtte hogge litt trær og rydde noen områder som også vil gi en varig forandring på den måte at området blir mer tilgjengelig for alle.

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.