En aktivitetsplass i nærmiljøet

Prosjekteier

Fossum idrettsforening

Tildelt sum

500 000 kr

Om prosjektet

Et idrettsanlegg trenger ikke å være til bare for de som driver organisert idrett. Med forholdsvis enkle grep kan det lages aktivitetstilbud også for andre. Det gjorde Fossum Idrettsforening i Skien, og deres aktivitetsplass er blitt en suksess. Den benyttes både av barn, ungdom og voksne.

Det er mange småsøsken som har stått på sidelinjen og kjedet seg når storebror eller storesøster spiller fotball.
Anne-Lene Lundsett i Fossum Idrettsforening tenkte tanken; hva med et aktivitetstilbud for de minste barna, de som bare venter på at de eldre søsknene skal bli ferdig på trening? Det var nok av plass rundt fotballbanen, så det burde være mulig å få på plass noen lekeapparater i det minste. Ideen ble luftet med andre, og den utviklet seg.
Ildsjelene i og rundt klubben gikk sammen, det ble planlagt og kalkulert. Det ble søkt om penger fra Gjensidigestiftelsen, og stor var gleden da stiftelsen sa ja. Det ble bygget og montert, og i dag er aktivitetsområdet en del av klubbens idrettsanlegg utenfor Skien sentrum. Her er det ulike lekeapparater som mange barn har glede av hver eneste dag, og her er muligheter for voksne til å trene både styrke og balanse.

Tre gutter som klatrer i et klatrestativ.

Det begynner med en god idé, og fortsetter med grundig planlegging

Det bør jo helst begynne med en god idé, sier Anne-Lene Lundsett når hun bes om å gi oppskriften på et vellykket prosjekt. Ideen var å skape en aktivitetsplass for de som ikke driver organisert idrett, og det var god plass på klubbens idrettsanlegg.

Vi hadde tidlig i prosessen kontakt med Gjensidigestiftelsen for å sjekke om dette var noe de ville vurdere å gi støtte til. Vi la mye arbeid i søknaden, og det tror jeg er viktig. Vi beskrev mål for prosjektet, og definerte hvilke brukergrupper vi ville nå. Å gi en god begrunnelse for prosjektet er også avgjørende, og for vår del la vi vekt både på folkehelse og på det å skape en møteplass i nærmiljøet. Av folk som hadde erfaring med byggeprosjekter fikk vi også god hjelp til å sette opp budsjett for prosjektet.

Anne-Lene Lundsett

Kartlegge ressurser

Anne-Lene understreker veldig sterkt at det er viktig å ha en detaljert plan som beskriver hva som skal gjøres av hvem og når. Kommunikasjon er også en nøkkel for å lykkes, mener hun. I prosjekter som dette er det viktig og nyttig å kartlegge hvilke ressurser klubben har både blant de voksne medlemmene og blant barnas foreldre.

Nærbilde av klatrestativet

Det viste seg for eksempel at vi både hadde folk i bygningsbransjen og en med lastebil i kretsen rundt klubben, og flere andre ressurser som enten kunne gi gode råd eller være med på dugnad. Slikt får du vite når du informerer om planene, og det bør du gjøre tidlig i prosessen. Det kan være mange gode krefter og mye nyttig informasjon å hente blant alle i og rundt en klubb som teller nærmere 470 medlemmer. 

Anne-Lene Lundsett

Etter at du har kartlagt hvilke ressurser som er tilgjengelige, må du se hva du mangler, og så må det lages en plan for samarbeidet mellom dugnadsarbeiderne og de profesjonelle som gjør at ting skjer i riktig rekkefølge, og at man ikke må bruke unødig tid på venting. Her er det også helt avgjørende å ha en oversikt over hvilket utstyr som til enhver tid trengs for dugnadsgjengen. Enten må utstyret være på plass når arbeidet skal begynne, eller så må de som har utstyr ha fått beskjed om å ta det med seg til dugnadsøkten. Det er også viktig å ha en plan som gjør at alle blir tildelt oppgaver når de stiller til innsats.

En dedikert ledelse

En annen viktig læring er at det alltid må være noen som har et dedikert ansvar for å lede prosjektet, sørge for at det planlagte arbeidet skjer til rett tid og at dugnaden holdes i gang med tilstrekkelig oppslutning. For å sikre fremdriften bør det også være en detaljert tidsplan der man har beregnet hvor mye tid som vil gå med til de ulike oppgavene som skal utføres.

Gutt som leker i klatrestativet.


Skal du bygge et aktivitetstilbud som dette, må du også sette deg grundig inn i alle formaliteter og det regelverket som gjelder. Det handler blant annet om sikkerhet, så også lover og regler må du ta høyde for i planleggingen.

Selv om det meste gikk på skinner, så opplevde vi også noe uforutsett. Det viste seg at noen av apparatene var montert for nær hverandre. Så i forhold til sikkerhetsforskriftene var det bare en ting å gjøre, demontere og sette det opp igjen med tilstrekkelig avstand – og det gikk fint. Erfaringen etter dette er nok at vi kunne ha trukket de bygningskyndige inn i prosjektet i en tidligere fase, de som kunne regelverket.

Anne-Lene Lundsett

Budsjettering er viktig

Priser og budsjettering er viktig. Også det inngår i kartleggingen. Det kan for eksempel hende at noen med tilknytning til klubben kan ha gode rabattordninger å by på i forbindelse med innkjøp av utstyr eller materialer, og det kan være nyttig å ha tid nok til å be om tilbud fra flere leverandører. Dessuten er det viktig å være realistisk i budsjetteringen. Et godt tips er å legge inn en pott på uforutsette ting på mellom 10 og 15 prosent av budsjetterte kostnader.
Når vi ber Anne-Lene om å oppsummere suksesskriteriene, gir hun følgende punkter:

God planlegging

Sterk vilje

Flere må ville det

Bygg entusiasme

Hun legger til at hun er glad for den solide dugnadsinnsatsen som ble vist fra de mange som var med på å realisere prosjektet. Hun retter også en stor tak til Gjensidigestiftelsen for støtten derfra.

Jeg er stolt av resultatet, og det er veldig hyggelig å se at aktivitetsområdet brukes av langt flere enn de som er tilknyttet klubben. Det var jo en del av målsettingen å skape et tilbud til alle dem som ikke deltar i den organiserte idretten.

Anne-Lene Lundsett
Område

Fysisk aktivitet

Fylke

Telemark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Fysisk aktivitet

Gjensidigestiftelsen øker innsatsen for mer fysisk aktivitet i skolenLes om Gjensidigestiftelsen øker innsatsen for mer fysisk aktivitet i skolen

AktivitetsalliansenLes om Aktivitetsalliansen

Friskus Idrettslag – ikke helt A4

Friskus IL
350 000 kr

Les om Friskus Idrettslag – ikke helt A4

Ungdomsløftet

Buskerud idrettskrets
2 700 000 kroner

Les om Ungdomsløftet

Bokkedalen for alle

Styri og omegn vel
10 000 kroner

Les om Bokkedalen for alle

Badeparken i Tvedestrand

Tvedestrand Frivilligsentral
2 500 000 kroner

Les om Badeparken i Tvedestrand