En lysende framtid for ungdommen i Asker

Prosjekteier

Asker Frivilligsentral-Hasselbakken

Tildelt sum

235000

Om prosjektet

Bakgrunn, for hvem og hvordan vi tenker å løse prosjektet: Vi har en stor, men fortsatt voksende teknisk interessert ungdomsgruppe. For å holde på interessen deres er det viktig at utstyret følger normen i markedet ellers. Dette vil enklere kunne føre til at ungdommene kan få jobber med dette i ettertid. Vi samarbeider med sal og scene-faget på ungdomsskoletrinnet med praksis i lyd-, lys- og sceneteknikk. I tillegg kommer all undervisning og ungdomsarbeid i å lære å bruke utstyret på en god og trygg måte. Vi tilstreber ungdomsmedvirkning og lar alltid ungdom betjene utstyret på arrangementer så langt det lar seg gjøre. Vi benytter også ungdomsmedvirkning under bestilling og valg av utstyr. Dette for at det skal være utstyr de synes er spennende samt at vi bistår i kvalitetssikring før endelig valg tas.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark