En utstrakt hånd

Prosjekteier

RINGSAKER RØDE KORS

Tildelt sum

200000

Om prosjektet

I Ringsaker Røde Kors har vi gode erfaringer med å inkludere bosatte flyktninger i vårt humanitære arbeid. Vi opplever at flyktninger er ofte ressurssterke og ønsker å bidra!
Som kjent er «lediggang er roten til alt vondt». En rask og god integreringsprosess er veien inn på bl.a. arbeidsmarkedet. Gjennom å hjelpe andre i et etablert fellesskap kommer språktrening automatisk og hverdagene oppleves som meningsfylte.
Ensomhet og inaktivitet er en stor utfordring for hjemmeboende eldres fysiske og psykiske helse. Dårlig nettverk, sviktende helse og svak økonomi er noen av faktorene som bidrar til en ensom og uverdig alderdom i eget hjem.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark

Aktivitetstur for Ups and Downs Romerike.

UPS & DOWNS ROMERIKE
20000

Les om Aktivitetstur for Ups and Downs Romerike.