Erstatning av tapt fellesutstyr i brann

Prosjekteier

OSEBERG SKILAG

Tildelt sum

50000

Om prosjektet

Oseberg skilag har tradisjon for å ta godt vare på nye medlemmer og det arrangeres jevnlig smørekurs for foreldre som er nye i skilaget. I forbindelse med renn samles ferske og erfarne løpere med foreldre i Osebergteltet for å dele tips om dagens smøring med hverandre. Her bidrar de erfarne med praktisk smørehjelp til de mindre erfarne foreldrene.
Gjennom de siste årene har vi kjøpt inn kostbart smøreutstyr som medlemmene kan disponere og som har vært med på å redusere behov for innkjøp for den enkelte.

Oseberg Skilag leier treningsarena i Storås som driftes av naboklubben Stokke IL. Vi har ikke klubbhus og vi har leid lagerplass for utstyret av lagerbodutleier i Basa-Huset. Den 23.juli i år brant Basa-bygget ned til grunnen. Utstyret var ikke forsikret og alt av skilagets utstyr gikk tapt.
Liste med tapt utstyr er rapportert til politiet.
se vedlegg
se http://www.basa.no

Fylke

Vestfold

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.