Etablering av basisutstyr for Kulturmikrofonen

Prosjekteier

KULTURMIKROFONEN

Tildelt sum

12900

Om prosjektet

Erfaringene etter tre konserter er at utøverne stiller opp, men at noen er avhengig av at Kulturmikrofonen skaffer nødvendig utstyr. Kulturmikrofonen ønsker derfor å tilby mest mulig ferdig rigget basisutstyr, inklusiv organiserte lydprøver i forkant. Så langt har vi i hovedsak måttet basere oss på lånt utstyr, og på utstyr som noen utøvere selv har med. Tilgangen på denne typen utstyr er usikker. Det gir også kvalitetsmessige utfordringer. Med basis utstyr på plass, vil tilbudet vi kan gi til utøverne bli langt bedre, og publikum vil oppleve en bedre lydkvalitet og en mer strømlinjeformet avvikling.
Det gjøres for øvrig oppmerksom på vedtektenes bestemmelse i § 8: «I tilfelle oppløsning skal foreningens midler gis til allmennyttige formål knyttet til musikkutøvelse.»

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Oslo

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Ka gjer me no? Eit musikkspel om pensjonstida.

REVY- OG TEATERLAGET MIDFJORDS
50000

Les om Ka gjer me no? Eit musikkspel om pensjonstida.