Ettablering av Luster-Sogn Rødekors Skredgruppe

Prosjekteier

LUSTER RØDE KORS

Tildelt sum

400000

Om prosjektet

Luster-Sogn Røde Kors Skredgruppe er no inne på alarmplanen til HRS og Politiet.

Me tek sikte på å bli ein resurs for skred-redning i heile landsdelen, men vil ha hovudansvaret for Sogn og Fjordane inklusiv Jotunheimen.

Det unike med denne gruppa er at medlemane er knytt til ulike kompetansemiljø. Ved å organisere oss i ei skredgruppe i Røde Kors, vil me kunne auke beredskapen i vårt område drastisk.

Skredgruppa vil jobbe både preventivt og operativt.
Skredgruppa er pr i dag operativ, men me manglar utstyr og er avhengige av hjelp for å komme skikkelig i gang.

Status for gruppa er at me framleis har stort fokus på opplæring, og at me manglar utstyr som gjer at me kan vere operative på kort varsel.

Søknaden vår har fokus på desse områda:
A. Kursing
B. Fellesutstyr
C. Individuelt utstyr

Søknaden er innsendt i forståelse med Sogn og Fjordane Rødekors v/ Dag Hovland

Blir søknaden innvilga kan overrekinga td finne stad på Fjellsportkvelden på Fjellsportfestivalen i veke 8.

Fylke

Sogn og Fjordane

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.