Familiepark Nylenna

Prosjekteier

ORDERUDFELTET VELFORENING

Tildelt sum

350000

Om prosjektet

Orderudfeltet velforening drifter i dag to større fellesområder, hvor det en (Nylenna) etter mange år sårt trenger en oppgradering og et reelt «ansiktsløft». Området består i dag av en grusplass på ca. 2 mål som på grunn av dårlig underlag for det meste blir brukt til skøytebane på vinteren, et gammelt og ødelagt klatrestativ, to husker og en råtten sandkasse, i tillegg til et grøntareal med stort potensiale. Problemet med dette fellesområdet, i tillegg til at det er gammelt og har relativt dårlige lekeapparater, er at det fremstår som upersonlig og lite tiltalende, hvilket igjen ikke innbyr til lek og sosialt samvær. Årsmøtet bestemte at det ønsket å lage en universelt utformet familiepark som blander mulighet for lek, fysisk aktivitet, opplevelse, sanseinntrykk og sosial samvær på en god måte. Spesielt ønsker vi å møte behovene til barn i alderen 8-15 år, da disse i liten grad har egnede apparater og aktivitetsmuligheter i dag.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.