Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Prosjekteier

FARGESPILL ØSTFOLD

Tildelt sum

300000

Om prosjektet

Fargespill er et flerkulturelt kunstprosjekt og en mestringsarena som gir store sosiale konsekvenser i en by som har utfordringer med barnefattigdom, sosial ulikhet og radikalisering. Øvelsene består av musikk, dans og bevegelse og bidrar til å gi barn og unge en meningsfull hverdag og fritid. Profesjonelle instruktører samler inn sanger og danser fra barnas respektive land og bruker dette til å lage en forestilling med innslag fra hele verden. Fargespill åpner et rom hvor barn og unge får anerkjennelse for seg selv, talentene de har og mulighetene som står foran dem. Prosjektet har høy inkluderingsfaktor og prosjektet er 
gratis å være med på. Øvelsene foregår i lokaler som ligger sentralt i bykjernen der mange i målgruppen bor. Fargespill gir barn og unge som ofte faller utenfor av kulturelle og sosiale årsaker, en møteplass der kulturelt mangfold står i fokus.
Vi søker støtte til å starte en Fargespillgruppe på St.Croix-huset i Fredrikstad med ukentlige øvinger.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Østfold

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark

Aktivitetstur for Ups and Downs Romerike.

UPS & DOWNS ROMERIKE
20000

Les om Aktivitetstur for Ups and Downs Romerike.