Fatbike og tur løyper

Prosjekteier

NERSKOGEN IDRETTSLAG

Tildelt sum

14316

Om prosjektet

Nerskogen IL sykkel
Vi startet vinteren 2016 med og preparere løyper som turgåere, fatbike syklister og turskiløpere kan bruke i området Saga/Nerskogen i Alta, Finnmark. Dette viste seg og være svært populært og ett tilbud mange savnet. Dette gir folk muligheten til og ta turen ut i naturen gjennom hele vinteren. Det er mye oppkjørte skiløyper i området, men disse kan ikke brukes av turgåere, trugegråere, fatbike syklister m.m da de er forbeholdt skiløpere og skades.

Vårt tilbud er for alle som ønsker seg ut
Vi kjører løyper med snøscooter på disp fra Alta kommune etter faste løyper

Vi har en turbok på NIL toppen, en topp som er veldig populær og besøke sommerstid, vi ser at etter vi har kjørt løyper rundt denne toppen også vinterstid, har vi økt besøket og har nå personer som besøker toppen hver dag gjennom hele året

Vi ser at dette er ett tilbud som vi ønsker og fortsette med og ser behovet for og kjøpe inn egnet og bedre utstyr for og preparere løypene

Fylke

Finnmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.