Fellesskap med alle

Prosjekteier

BØLER OG NØKLEVANN MUSIKKORPS

Tildelt sum

170000

Om prosjektet

Korpset er åpent for alle. Imidlertid er vi et ganske «hvitt» korps, uten flerkulturelle. Det er noe vi ønsker å endre, -vi vil ha med flerkulturelle barn i korpset vårt. De vil være verdifulle musikanter for oss

Målet med prosjektet er å rekruttere minst 10 flerkulturelle barn i 2018. Vi vil bruke mest tid og krefter, men også penger på å få det til.

Korps er en sunn hobby, både for hjerne og kropp, langt bedre enn x-box og henge på hjørnet

Korps er selvstendige fellesskap i sivilsamfunnet, som bygger og beriker, utenom det offentlig organiserte. Vi øker bredden i tilbudet barn og unge har. På sikt vil det gi ungdommen flere ben å stå på, og et større nettverk

Prosjektet vil bidra til økt integrering for barna og familiene. Det vil også gi økt forståelse, -for de flerkulturelle og de norske. Flerkulturelle blir alminneliggjort ved deltakelse i en typisk norsk aktivitet, hvor de ikke er med nå. Vi vil ha med en utsatt gruppe og bygge ned utenforskap. Korps gir trygghet og helse.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Oslo

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark