Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

Prosjekteier

BARNE- OG UNGDOMSSENTERET PÅ HOLMLIA AS

Tildelt sum

436000

Om prosjektet

Vi har i løpet 2016-2018 jobbet med å ferdigstille en kino i våre lokaler med 56 sitteplasser støttet av Oslo Sør-midler og kulturhusmidler fra Kulturetaten i Oslo kommune. Budsjettet var opprinnelig på kr. 2.684.000,- fordelt som følger: 890.000 på BUSH, 904.000 på Oslo Sør og 890.000 fra kulturhusmidler.
Etterhvert som arbeidet nærmer seg fullførelse viser det seg at det branntekniske arbeidet ble mer omfattende og kostbart enn man kunne forutse da arbeidene startet. Det samme gjelder kostnadene for å få det nye ventilasjonsanlegget i kinoen til å «kommunisere» med det allerede eksisterende anlegget. Dette har medført store kostnadsoverskridelser og vi er nå oppe i en kostnad på 3.735.000. Da er ikke kostnadene til installasjon av teknisk utstyr, brannsikring og ferdigstillelse av ventilasjon tatt med. De arbeidene må ferdigstilles før vi kan søke om en ferdigattest fra Plan og Byggningsetaten i Oslo Kommune. Det er kun dette arbeidet som nå gjenstår før vi kan åpne.

Område

Byggeprosjekt

Fylke

Oslo

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Byggeprosjekt

Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

TRONFJELL OPPLEVELSER
500000

Les om Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

Ballbinge i Eivindvik

EIVINDVIK IDRETTSLAG
226268

Les om Ballbinge i Eivindvik

Innleggen parkering.

BØ TURLAG
50000

Les om Innleggen parkering.

Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

JOSTEDAL BYGDELAG
160000

Les om Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

Blåbærhaugen Sykkelpark

HARSTAD CYKLEKLUBB (HCK)
500000

Les om Blåbærhaugen Sykkelpark

barneklubb/ungdomsklubb

MARNARDAL UNGDOMSLAG
104696

Les om barneklubb/ungdomsklubb