Flere baneareal Innebandy barn/ungdom

Prosjekteier

SYKKYLVEN INNEBANDYKLUBB

Tildelt sum

37500

Om prosjektet

Vi har fra årets begynnelse og frem til i dag jobbet frem et prosjekt vedr. barne og ungdomssatsing for Innebandy i Sykkylven kommune. Vi har i denne perioden skaffet til veie midler til kjøp av nødvendig spilleutstyr samt et nytt spillevant. Et spillevant er 20x40m og vil være på plass i høst.

For å utnytte dette nye vantet, kan det ved ekstrautstyr splittes i tre soner (splitboard). Ved en slik soneinndeling kan vi engasjere enda flere barn, ved at inntil 3 kamper/treninger kan utføres samtidig.

Vi starter våre treninger for målgruppene våre nå i høst, men setter med denne søknaden i gang siste del av prosjektet, med å få utnytte optimalt de utstyrsressursene vi har, for enda større aktivitet.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Møre og Romsdal

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark