Flere frivillige i KSOS, Tunsberg og flere kan mestre livet

Prosjekteier

KIRKENS SOS TUNSBERG

Tildelt sum

500000

Om prosjektet

Dette prosjektet er et av flere prosjekt knyttet til frivillighetsstrategien til Kirkens SOS. Prosjektet skal bidra til at flere mestrer livet. Prosjektet og frivillighetsstrategien er beskrevet i vedlegget under.

Søknaden er delt i to:
1.Rekruttere flere frivillige på nye måter i Tunsbergområdet
2.Invitere flest mulig fra vårt senter til nasjonal frivillighetskonferanse i Oslo høsten 2019

1 Vi trenger en ressurs 2 dager i uken i 3 år som skal være tilstede i nærmiljøet på nye steder og på nye måter. Personen skal oppsøke arenaer hvor unge, eldre og menn generelt befinner seg. Vi skal opplyse om Kirkens SOS og hvordan det er å jobbe som frivillig. Personen må kartlegge stedene, besøke stedene og aktivt rekruttere frivillige.
2 Det er planlagt en frivillighetskonferanse i Oslo høsten 2019. De frivillige fra de lokale senterne må betale en deltakeravgift, transport og overnatting. Vi søker om penger til å dekke deltakeravgift så vi gjennom året kan invitere de frivillige

Område

Mestring og læring

Fylke

Buskerud

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Mestring og læring

Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

FØRDE SKULEMUSIKKORPS
30000

Les om Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Hjelmeland Frivilligsentral
30000

Les om supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Treff for barn og unge med nakkeskader

LANDSFORENINGEN FOR NAKKESKADDE
40000

Les om Treff for barn og unge med nakkeskader

Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

HATLANE SKOLEKORPS
150000

Les om Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

Ungkraft – pilotprosjekt

NARVIK FRIVILLIGSENTRAL
52400

Les om Ungkraft – pilotprosjekt

Kodeuka på Horten Folkeverksted

HORTEN FOLKEVERKSTED
165000

Les om Kodeuka på Horten Folkeverksted