Flere og tryggere barn på sykkel

Prosjekteier

FJELLFOTEN SYKKELKLUBB

Tildelt sum

34000

Om prosjektet

Klubben (FSK) skal ha et lavterskel tilbud for de som ønsker å bedrive sykkelsport – hovedsakelig innrettet mot beboere rundt Fjellfoten byggefelt. Byggefeltet utvides nå med nærmere 100 boliger og tilveksten til nærområdet er betydelig. Vi har egne treningskvelder for ungdomsgruppe. Klubben arrangerer hvert år barneskirenn og sykkelritt for barn på Fjellfoten skole. Men ønsker å rekruttere enda flere barn til sykkelsporten.
Skolen har jo trafikksikkerhet som en del av lærerplanen. FSK ønsker å tilby barneskolen på Fjellfoten skolen bistand/samarbeid med fokus på aktivitet, opplæring og trafikksikkerhet. Det må etableres egen foreldregruppe som driver og organiserer arbeidet. Dette vil bl.a. kreve ressurser til møter, foredragsholdere og sikkerhetsutstyr som lys, refleks og hjelmer.
FSK har snøscooter og påtatt seg løypekjøring med utgangspunkt fra Fjellfoten. Skolen og FSK har derved allerede et samarbeid som bedrer barns aktivitetsmuligheter.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.