Flyktninger forteller

Prosjekteier

STIFTELSEN ARKIVET

Tildelt sum

400000

Om prosjektet

For å oppnå målet til prosjektet om et mer inkluderende mangfold i Norge, er det planlagt 1-2 år på å få utviklet og etablert prosjektet til å bli et langtidsvarende og bærekraftig nasjonalt tiltak.

Hovedtiltak 2019:
1. Etablere samarbeidspartnere og være i dialog med andre aktører i samfunnet som kan styrke prosjektets kvalitet og økonomisk, samt skaffe fast finansiering av prosjektet.

Kjerne tiltakene:
1. Innsamlingen av fortellingene gjøres hovedsakelig ved intervju, men en historie kan også bli fortalt gjennom ulike uttrykksformer som tekst, video, bilder eller kunst.

2. Formidlingen av fortellingene gjøres ved at vi skaper møteplasser i form av ulike typer kulturelle arrangement.

3. Alle innsamlede kilder blir dokumentert og på et senere tidspunkt også arkivert i et eget nasjonalt arkiv for ettertiden (Vi er i dialog med Arkivverket).

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Vest-Agder

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjon



Les om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Ka gjer me no? Eit musikkspel om pensjonstida.

REVY- OG TEATERLAGET MIDFJORDS
50000

Les om Ka gjer me no? Eit musikkspel om pensjonstida.