Flyktningguideordning i Stjørdal

Prosjekteier

STJØRDAL RØDE KORS

Tildelt sum

50000

Om prosjektet

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjør ca. 12 % av den totale befolkningen i Norge. Hovedårsakene til innvandring til Norge er flukt, familiegjenforening og arbeidsinnvandring. Mange flyktninger og innvandrere opplever at det er en utfordring å få fotfeste i det norske arbeidsmarkedet og delta aktivt i samfunnet. Dette skyldes i stor grad dårlige norskkunnskaper og manglende sosiale nettverk. Det bekymrer Røde Kors at innvandrere og deres barn er overrepresentert i fattigdomsstatistikken, og at de har dårligere psykisk helse enn majoritetsbefolkningen.

Røde Kors flyktningguide kobler flyktninger som har fått opphold i Norge med en frivillig guide som kjenner lokalsamfunnet. Slik får nybosatte flyktninger en veileder og et nettverk i sitt lokalmiljø. I møte med en ny hverdag i Norge har mange flyktninger behov for informasjon og kunnskap om lokalsamfunnet.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.