FMS Gatefotball – Foreningen mot stoff innherred

Prosjekteier

FORENINGEN MOT STOFF INNHERRED

Tildelt sum

120000

Om prosjektet

Gjennom de ukentlige treningene/samlingene ser vi at det er behov for sosiale aktiviteter i tillegg til å spille fotball. For eksempel sosiale kvelder med mat og samvær, andre aktiviteter som fjellturer osv. Hele tiden med fokus på mestring/hygge og trygghet og gode relasjoner.
Mange sliter i tillegg med mestring av sinne, angst og selvfølelse noe vi vil jobbe med sammen i gruppa.
Frelsesarmeen er godt etablert med tilbudet i våre største byer. Vi har allerede etablert et godt samarbeide med deres avdeling i Trondheim. Vi arrangerer fotballcuper sammen for målgruppen. Å møte andre i liknende tiltak gir god mestring
Mange av deltakerne har kun økonomisk sosialhjelp og det er derfor viktig at alle aktiviteter er gratis. Å kreve egenandel eller eget utstyr, vil være med å ekskludere deltakere – noe som er helt motstridene mot prosjektets intensjoner.
At det i tillegg er med frivillige fra rusomsorgen , gjør det lettere å fange opp tidlig. Men hovedfokus er felles interesse- ikke bakgrunn

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark