FMS Gatefotball – Foreningen mot stoff innherred

Prosjekteier

FORENINGEN MOT STOFF INNHERRED

Tildelt sum

120000

Om prosjektet

Gjennom de ukentlige treningene/samlingene ser vi at det er behov for sosiale aktiviteter i tillegg til å spille fotball. For eksempel sosiale kvelder med mat og samvær, andre aktiviteter som fjellturer osv. Hele tiden med fokus på mestring/hygge og trygghet og gode relasjoner.
Mange sliter i tillegg med mestring av sinne, angst og selvfølelse noe vi vil jobbe med sammen i gruppa.
Frelsesarmeen er godt etablert med tilbudet i våre største byer. Vi har allerede etablert et godt samarbeide med deres avdeling i Trondheim. Vi arrangerer fotballcuper sammen for målgruppen. Å møte andre i liknende tiltak gir god mestring
Mange av deltakerne har kun økonomisk sosialhjelp og det er derfor viktig at alle aktiviteter er gratis. Å kreve egenandel eller eget utstyr, vil være med å ekskludere deltakere – noe som er helt motstridene mot prosjektets intensjoner.
At det i tillegg er med frivillige fra rusomsorgen , gjør det lettere å fange opp tidlig. Men hovedfokus er felles interesse- ikke bakgrunn

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark