For fulle seil

Prosjekteier

Arendal Seilforening

Om prosjektet

Seiling er en aktivitet som skaper samhandling, mestringsfølelse og sterke naturopplevelser. Utfordringen er at terskelen inn er høy for mange. Det skal prosjektet Seiling for alle gjøre noe med.

Tolv norske seilforeninger har gått sammen om et felles, overordnet prosjekt kalt Det store seilløftet. Ett av fem delprosjekter i denne satsingen er Seiling for alle-prosjektet, initiert av Jan Fasting og Arendal Seilforening. Med støtte fra Gjensidigestiftelsen arrangerer foreningene aktivitetsleirer på sommeren, i tillegg til diverse andre tiltak gjennom resten av året.  

Felles for alle aktivitetene er at de skal senke høyden på båtrekka for å slippe til barn og unge. Denne tankegangen legger føringer for alt arbeidet i de tolv seilforeningene.  Aktiviteter både på land og vann er en del av oppskriften når seilforeningene åpner dørene. – Vi leker oss inn i aktivitet, og tror ikke det å sende barna rett ut i hver sin jolle nødvendigvis er den beste måten å vise frem gledene ved seiling, sier Fasting.

Mest av alt er Fasting opptatt av at barn og unge skal være fysisk aktive og han ser heller ikke prosjektet som en måte å utkonkurrere andre idretter på.  – Våre skumleste konkurrenter er ikke fotball og håndball. Det er inaktivitet, Ipad og Playstation. En viktig målgruppe for Seiling for alle er passive barn med supermotorikk bare i tomlene, beskriver han.  

I en tidlig fase av prosjektet var det Arendal Seilforening som hadde entusiasmen som inspirerte Gjensidigestiftelsen og de samarbeidende redaktørene Ole Henrik Nissen-Lie og Morten Jensen i Seilas og Båtliv. De to redaktørene har i forbindelse med prosjektet koordinert arbeidet med å formidle og markedsføre alt det positive ved seiling. Stafettpinnen er nå tatt over av Seilforbundet, som fikk videreført sin støtte til prosjektet i 2014.

– Vi er bålet som kom opp med ideen om prosjektet, så kom Gjensidigestiftelsen med ei kanne bensin og fikk full fart på det hele med sin støtte, oppsummerer Fasting i Arendal Seilforening.


Fylke

Aust-Agder

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.