Foreningen alle kan bli rusfri/Hav(B)rus

Prosjekteier

FORENINGEN ALLE KAN BLI RUSFRI

Tildelt sum

1380000

Om prosjektet

Foreningen alle kan bli rusfri inngår i Helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan for Sarpsborg kommune. Foreningen har som formål å bygge et rusfritt nettverk rundt aktiviteter knyttet til prosjektet Hav(B)rus og båten M/S Bergvåg. Felles for gode tiltak er at de fokuserer på inkludering og at vi alle har et grunnleggende behov for å delta i et felleskap. Den første tiden som rusfri er svært sårbar. Alle har behov for nytt nettverk utenfor rusmiljøet for å kunne delta i meningsfylt samvær og aktivitet Foreningen er opprettet av tidligere rusmiddelavhengige og drives på frivillig grunnlag. Foreningen har tilgang til en båt, MS Bergvåg, med kaiplass ved Hafslund brygge på Sundløkka. Vedlikehold og oppussing av båten skjer på dugnad. Foreningen har gjennomført prosjektet Hav(B)rus, en sjøreise med båten hver sommer siden 2011. Båten har sengeplasser til 21 deltagere. Reisen har vært av ulik lengde avhengig av økonomiske midler, mellom 3 og 8 uker. Over 100 deltagere er rusfrie fortsatt

Fylke

Østfold

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.