Formiddling av krigshistorien regionalt for barn og ungdom

Prosjekteier

RINGSAKER HISTORIELAG

Tildelt sum

250000

Om prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres i nær forståelse med de enkelte skoler og de pedagogiske veiledere i historiefaget.
Hovedmålet er å gi barn og ungdom større innsikt i krigens ødeleggende virkning på lokalsamfunnet og familieliv og sivilbefolkningens lidelser.

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.