Fornyelse av lekeplass ved tidligere Algrøy Skule

Prosjekteier

ALGRØY BYGDALAG

Tildelt sum

40000

Om prosjektet

Lekeområdet består av to separate areal på hver sin side av skolen/grendahuset og begge har en størrelse på ca 60 kvm med ulike lekeapparat, sandkasser mv. Lekeplassene har alltid vært populære og brukt både i skoletiden, på hverdagsfritid og i helger. Etter at skolen ble nedlagt for 3 år siden har bruken vært den samme for barna i fritiden, men området har forfalt da kommunen ikke har bruk for det lenger til skoleformål. Derfor må bygdalaget ta tak i dette.
Arbeidet består i å grave vekk gammel grus og sand under og rundt lekeapparatene og legge nytt underlag samt
jerne ødelagte og nedslitte lekeapparat og kjøpe og montere nye.
Arbeidet vil bli utført på dugnad av foreldre og andre folk i bygda

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.