Fornyelse av utstyr og programvare på klubbkveldene JollyFriday

Prosjekteier

LIONS CLUB STRØMMEN

Tildelt sum

60000

Om prosjektet

JollyFriday har aktivitets/klubb kvelder 1 gang i mnd. Da samles 100-150 ungdommer til en sosialmøte plass hvor ulike aktiviteter står sentralt. Discotek, Dans, dataspill, tv film, biljard, maling, tegning, brettspill etc.
Kafee og salg kioskvarer er også et viktig sosialt tilbud/aktivitet på disse kveldene.

Det er nå et ønske og behov, både fra brukere og klubblederne, å foreta nyanskaffelser og oppgraderinger spesielt innfor Data, dataspill, spill og TV’er (storskjermer). Dette vil bidra til å øke interessen for klubb kveldene og tiltrekke oss nye brukere innenfor målgruppen. Denne type forebyggende aktivitet er et viktig bidrag i å holde ungdom borte fra negative miljøer i Skedsmo kommune.

Driften av klubben er avhengig av støttepersoner for den enkelte og andre frivillige.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark