Fortet på Hisøy

Prosjekteier

Hisøy idrettslag

Tildelt sum

400 000 kr

Om prosjektet

Det begynte med et nedlagt kystfort. Sandviken Fort på Hisøy i Arendal kommune med storslagen utsikt mot Torungen fyr og Skagerak. Etter at forsvaret trakk seg ut, bestemte et enstemmig bystyre at Hisøy Idrettslag skulle få overta fortet.

Det fortsatte med en betydelig dugnad og med et brennende ønske om å gjøre en innsats for lokalsamfunnet. Behovet for utbedring og oppgradering var stort. Ildsjelene i idrettslaget gikk på med krum hals, og idag er Fortet på Hisøy et yndet samlingssted for ulike aktivitetstilbud og festarrangementer. Menyen er omfattende: Fra frisbee-golf, via hinderløype og boksing til konfirmasjon og bryllup.   

Initiativtakerne har sin forankring i idretten, men de drives av en visjon om å inkludere også dem som av ulike grunner ikke finner sin plass på håndball- eller fotballaget. Derfor har de søkt samarbeid med andre organisasjoner for å kunne nå flere og for å ta større løft sammen. Det har blant annet ført til et pilotprosjekt som følgesmed stor nasjonal oppmerksomhet. Det dreier seg om mobilapplikasjonen «Fortet SMS». En app som i første omgang er utviklet for lettere å kunne integrere ungeflyktninger.

Tydelig ansvar og klare roller

Dette prosjektet har vart i snart ti år, og det baserer seg i stor grad på frivillighet og dugnad. Det er stort sett de samme menneskene som har vært med helt fra starten av, og jeg tror vi har lykkes blant annet fordi vi har hatt orden og struktur på det arbeidet som skulle utføres. I tillegg har vi hatt et fornuftig forhold til økonomien i prosjektet. Vi har på mange måter organisert oss som en bedrift med tydelig ansvar og klare roller.

Rolf Josephsen, Hisøy IL
Flyktninger spiller sandvolleyball på Hisøy.

Det var mange oppgaver som ventet og som var forholdsvis prekære da ildsjelene fra Hisøy IL rykket inn på fortet i 2007. Et slitent bygg og et gjengrodd og lite tilgjengelig uteområde. Beliggenheten er praktfull med en vidstrakt utsikt over deler av øyriket utenfor Arendal og videre ut mot Skagerak. Her kunne det skapes en base for ulike aktiviteter og sosialt samvær i unike omgivelser. Og slik ble det.

Flerbruk viktig

Etter utallige dugnadstimer og med penger fra idrettslaget og etter hvert fra andre støttespillere, deriblant Gjensidigestiftelsen, byr Fortet i dag på flotte fasiliteter. Her kan man ta imot 100 gjester, her er storkjøkken og overnattingskapasitet for 40. Uteområdene er ryddet og opparbeidet med stier og traseer for friluftsliv og uteaktiviteter.
Det koster å drive et anlegg som Fortet, rundt 100.000 kroner i året, og det er vanskelig å skaffe penger til drift. Derfor er flerbruk et viktig tema, der man kan kombinere tilbud som kan gi leieinntekter med gratis og tilrettelagte aktiviteter for barn og unge som trenger et fellesskap.

Bilde av et foreningshus på Hisøy.

Vi har vært spesielt opptatt av å tilrettelegge et tilbud for barn og unge som ikke har funnet sin plass i det tradisjonelle tilbudet vi har i idrettslaget. Fotball og håndball er ikke for alle, men de fleste ønsker, og har i alle fall godt av, en aktivitet der de kan ha gode opplevelser sammen med andre. Derfor satset vi på frisbeegolf, og der fikk vi god respons.

Rolf Josephsen

Nå tas satsingen på frisbeegolf videre, banen skal utvides med åtte nye kurver til internasjonal standard, og frisbeegruppen skal etter hvert få eget klubbhus. De skal flytte inn i radarstasjonen som ligger i tilknytning til Fortet. Når den nye banen står klar skal det søkes om å fa arrangere Norgesmesterskap på Fortet, og ny bane vil også åpne for internasjonale konkurranser.

To prisvinnere

Rolf Josephsen er en kjent og respektert kapasitet i frivillighetsarbeidet i Arendal. I 2015 ble han hedret med Arendal kommunes frivillighetspris. En annen ildsjel i byen er Thorbjørn Gyberg. På Idrettsgallaen ved inngang til 2015 ble han kåret til årets ildsjel. Han har i mange år vært en bauta i boksemiljøet, og gjennom Arendal Bokseklubb har han hjulpet både toppidrettsutøvere og mange vanskeligstilte ungdommer. De to hadde et ønske om å gjøre noe mer, og de var spesielt opptatt av å tilrettelegge noe for unge som har problemer, og det var særlig flyktningene som opptok dem. Mange unge i et nytt og fremmed land uten familie og uten nettverk.

Fortet SMS

Det ble ganske raskt møter med flere som kunne bidra. Fortet-SMS er i dag et samarbeid mellom Hisøy Idrettslag, Arendal Bokseklubb, Aust-Agder Idrettskrets, Kirkens Bymisjon og «Med Hjerte For Arendal». Fortet SMS står for Samhold, Mestring, Styrke og har fokus på fysisk fostring samt gode verdier og holdninger. Basen for prosjektet er Fortet på Hisøy hvor det finnes mange muligheter både til fysisk aktivitet og til å etablere en god sosial arena, men også andre arenaer benyttes.
Følgende kriterier gjelder for aktivitetene i regi av Fortet SMS:

• Aktivitetene skal være gratis
• Aktivitetene skal ikke kreve noe forkunnskap
• Aktivitetene skal ha lav terskel og være tilrettelagt for de enkelte gruppene
• Aktivitetene skal være noe både for de som ønsker fysisk aktivitet og mer praktisk arbeid for praktisk orientert ungdom
• Aktivitetene skal ikke kreve at deltakerne må kjøpe nytt utstyr for å være med
• Aktivitetene skal skape mestringsfølelse og etablere gode verdier og holdninger

Fortet SMS henvender seg til følgende to målgrupper:

• Inaktive barn/ungdom som skal hjelpes til å finne en fritidsaktivitet. Det er alt for mange barn og unge som i dag lever et for stillesittende liv og trenger å bli aktivisert. Frafallet fra idretten er stort og spesialisering og satsning passer ikke for alle. Deltakerne skal ganske enkelt ha det gøy et par ganger i uken uten å bli målt eller nødvendigvis måte konkurrere.
• Barn/ungdom som nylig er ankommet Arendal som flyktninger. De trenger både å bli aktivisert og inkludert på de arenaene der andre barn og ungdom befinner seg.

Mange prosjekter

Vi har flere prosjekter, blant annet bokseundervisning på forskjellige skoler, og vi prøver å nå dem som ikke selv finner veien til fritidsaktiviteter. Oppslutningen er god, og vi har rundt 20 deltakere på hver trening, to ganger i uken. 

Thorbjørn Gyberg

Med utgangspunkt i Fortet SMS er det også utviklet en egen app. Det er Rolf Josephsen som hadde ideen til denne mobilappen, og det er han som er prosjektleder. App’en skal kort fortalt bidra til at unge flyktninger skal kunne finne frem til fritidstilbud tilrettelagt for dem, og gjennom app’en vil de også kunne få transport som bringer dem trygt til og fra aktivitetene.

Oversiktsbilde av uteserveringen på foreningshuset på Hisøy.

Samspill mellom det offentlige og frivilligheten

Fortet på Hisøy er altså et prosjekt som rommer mye, men med kontinuerlig dugnadsarbeid og frivillighet som en nødvendig forutsetning. Utleieinntektene dekker driftskostnadene som igjen gjør de mange gratistilbudene mulig. Fortet er oppgradert og skal utvides for å kunne bli base for stadig flere aktiviteter og deltagere. Opparbeidelsen av stier og uteområdene for øvrig har gjort området lettere tilgjengelig for allmennheten, og det har vært en positiv tilleggseffekt for lokalbefolkningen.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Aust-Agder

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Ka gjer me no? Eit musikkspel om pensjonstida.

REVY- OG TEATERLAGET MIDFJORDS
50000

Les om Ka gjer me no? Eit musikkspel om pensjonstida.