Fotball Fritid

Prosjekteier

LISLEBY FOTBALLKLUBB

Tildelt sum

601000

Om prosjektet

Da lokalsamfunnet fikk flere negative oppslag i riksmedia grunnet betydelig omfang av radikalisering av muslimske ungdommer i vårt nærmiljø, ønsket vi i Lisleby Fotballklubb å starte opp et prøveprosjekt. Prosjektet kalles «Fotball Fritid» og, vi bruker fotball som et felles språk for å nå målet om sosialisering, integrering og samarbeid. Tilbudet er100% gratis og deltakerne mottar treningsdress, fotballdrakt og bag. Alle blir «like fine» når de er likt kledd.
Barna møtes 2 dager i uken direkte etter skoletid, de spiser sammen for deretter å leke/spille fotball på stadion. Vi differensierer mellom løkkefotball og mer individuelt tilrettelagt trening, alt etter barnas behov og ønsker. Vi holder i gang totalt 7 timer pr. uke og følger skoleruta.
Instruktørene er alle utdannet trenere, lærere, førskolelærer. Vi samarbeider både med lokal skole, fritidsklubb og moske. Barna tilbys leksehjelp og de får mulighet til å delta på cup i mai. I skoleåret 2014/15 deltok ca. 230 barn i prosjektet.

Fylke

Østfold

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.