Fra jord til bord 2019

Prosjekteier

KRINGSJÅS VENNER

Tildelt sum

270000

Om prosjektet

2019 prosjektet tar sikte på å gi de menigsfylte oppgaver og ansvar som gir erfaringer de kan ta med seg videre i livet mot voksenalder.
Mange som besøker våre åpne gratis aktiviteter, kommer fra familier som enten sliter økonoimisk, eller fra familier som kanskje ikke har samme strukturen som mange andre.
Dette gjør at mange enten driver mot uønskede aktiviteter. Eller gjør at de ikke har den samme sosiale tryggheten som andre barn og unge kan ha og derfor utvikler sosial angst. Våre aktiviteter på Kringsjå, vil da gi de den tryggheten og samhandlingen med andre barn, unge og andre voksne rollemodeller.
Våre ute og inne områder ligger i naturskjønne områder og er et naturlig samlingssted for mange, både barn, ungdom, innvandrer familer og eller befolkningen på Haugalandet.
I løpet av året legges det opp til regelmessige besøk av barnehager grupper og skoleklasser fra Haugalandet.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Rogaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark